2015 Pariisi kliimakokkulepe - COP 21

Pariisi kliimalepingu realiseerimine loob Eesti rohemajanduse nutikatele lahendustele uusi ärivõimalusi. Eesti Arengufond veab kahte initsiatiivi, mis sellise ärivõimaluse kasutamist lihtsamaks aitavad muuta:

  1. Alustava ettevõtluse (sh. cleantech valdkonna) arendamiseks on programm Startup Estonia
  2. Traditsioonilise majanduse rohemajanduslike initsiatiivide edendamine toimub Arengufondi energia- ja rohemajanduse meeskonna poolt.

Kui omad ideid ja arvamusi, kuidas Eesti võiks Pariisi kliimalepingute realiseerimisest kasu saada, avalda oma arvamust ja huvi täites alljärgneva küsimustiku. Arengufond koostab huvikaardistuse ning edasise rohemajanduslike initsiatiivide realiseerimise võimaliku kava, mille avaldame www.energiatalgud.ee veebiküljel COP 21 rubriigis.