Energiatalgud.ee: ENMAK 2030+ KSH programmi avalik arutelu Tallinnas

Allikas: Energiatalgud


<- lehele ENMAK: Dokumentatsioon


Ettekanded, aruanded ning seotud materjalid

Valdkond Ettekanded Kokkuvõttev artikkel Raport
KSH ENMAK:Dokumentatsioon ENMAK 2030 KSH programm

Avalik arutelu

ENMAK 2030+ KSH programmi avalik arutelu toimus 25. märtsil 2014 kell 15:30-18:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ruumides, Harju tn 11.

Üldist

KSH programm on aluseks ENMAK 2030 erinevatele valdkondade kavandatud meetmete keskkonna-, tervise- ja majandusmõju hindamisel. Meetmete erineva rakendamise mahtude põhjal on koostatud valdkondade stsenaariumid, mis kombineeritakse energiamajandusstsenaariumideks. Energiamajanduse arengukava aastani 2030 eelnõu valmib pärast seda, kui on selgunud optimaalseim energiamajandusstsenaarium ehk optimaalseim meetmete rakendamise maht: kui on prognoositud kavandatud meetmete alusel koostatud stsenaariumide maksumus ning eeldatavalt kaasnevate majandus-, tervise- ja keskkonnamõjude olulisus ning viidud läbi stsenaariumide võrdlemine (kasutatud metoodikad ja saadud tulemused kirjeldatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes). Arengukava eelnõu koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on kavas avalikustada juunikuus käesoleval aastal.Oma kommentaari sisestamiseks kirjutage tekst allolevasse kasti ("Start the discussion" asemele). Kommentaaridega arvestamiseks on vajalik, et lisate postituse tegemisel oma õige nime (kastis "name") ja e-maili aadressi (e-maili aadressi ei avalikustata). Kommentaari avaldamiseks klõpsake veel kastis "I'd rather post as a guest" ning seejärel paremal asuval noolekese pildil.

blog comments powered by Disqus

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad