ENMAK:Meede:Elektrienergia tõhus tootmine

Allikas: Energiatalgud
ENMAK 2030+ Juhtimine Ajakava ja tegevused Keskkonnamõjude hindamine Stsenaariumid Meetmed T&A


<-Tagasi meetmete loetellu

Käesolev lehekülg koondab endas informatsiooni ENMAK 2030+ pakutud meetme Elektrienergia tõhus tootmine kohta. Samuti on allpool võimalus kõigil esitada oma kommentaarid antud meetme kohta ENMAK-i keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku raames (4.-19. märts 2014).


Tegevused

1.1.1 Keskkonnanõuetele mittevastavate tootmisvõimsuste sulgemine
1.1.2 Uute koostootmisjaamade rajamine
1.1.3 Uute biomassil töötavate elektrijaamade rajamine
1.1.4 Uute põlevkivil töötavate elektrijaamade rajamine
1.1.5 Uute mikro- ja hajatootmisvõimsuste rajamine
1.1.6 Uute tuuleparkide rajamine
1.1.7 Vajalike reguleervõimsuste rajamine
1.1.8 Reguleerturu loomisel osalemine
1.1.9 Põlevkivist elektri tootmise osaline asendamine kivisöega
1.1.10 Seadusandluse muutmine elektrienergia tõhusa tootmise tagamiseks
Oma kommentaari sisestamiseks kirjutage tekst allolevasse kasti ("Start the discussion" asemele). Kommentaaridega arvestamiseks on vajalik, et lisate postituse tegemisel oma õige nime (kastis "name") ja e-maili aadressi (e-maili aadressi ei avalikustata). Kommentaari avaldamiseks klõpsake veel kastis "I'd rather post as a guest" ning seejärel paremal asuval noolekese pildil.

blog comments powered by Disqus

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad