Energiatalgud.ee: Ümarlaud "Julgeolek ja varustuskindlus energiamajanduse arengukavas"

Allikas: Energiatalgud


30.04.2014 toimub ümarlaud "Julgeolek ja varustuskindlus energiamajanduse arengukavas", mille eesmärgiks on defineerida uuendatava energiamajanduse arengukava jaoks piirid energiajulgeoleku ja energeetilise varustuskindluse vahel ning leida adekvaatsed mõõdikud nende kahe mõiste hindamiseks.


Üritus toimub kell 10:00...12:00 Tallinnas. Täpne asukoht selgub hiljemalt 28.04.2014.

Päevakord:

1. Energiajulgeolek ja varustuskindlus - definitsioonid, piirid
2. Kvantitatiivne hindamine - asjakohased mõõdikud
3. Olulisemad riskid, nende maandamine - milliseid riske on vajalik maandada, milliseid meetmeid rakendada

Registreerimine ja lisainfo aadressil mihkel.harm@wec-estonia.ee. NB! Registreerimine kuni 27.04.2014.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad