Energiatalgud.ee: 04.02.2015 Biomajanduse strateegia avaseminar

Allikas: Energiatalgud

04.02.2015 toimub Biomajanduse strateegia avaseminar.


Biomajandus on taastuvaid loodusvarasid tõhusalt kasutav majandamisviis toidu, energia, toodete ja teenuste tootmiseks.


Seminari eesmärk on kaasata valdkondade asjatundjad biomajanduse strateegia väljatöötamisse. Osalejad saavad teada, millega ning miks tegeletakse, kuidas nad saavad anda strateegiasse oma panuse ning millist kasu nad loodavast strateegiast saavad.


  • Asukoht: Tallinna Tehnikaülikooli energeetikamaja (Ehitajate tee 5, Tallinn)
  • Toimumisaeg: 4. veebruar 2015 kell 10.00–17.00.
  • Kes osalevad?: ministeeriumide, teadus- ja haridusasutuste, ettevõtete, erialaliitude, kohalike omavalitsuste esindajad, muud huvitatud isikud.
  • Eesmärgid: täpsustada biomajanduse strateegia valdkonnad, määratleda probleemid ja uuringuvajadused ning moodustada strateegia koostamise töörühmad.


Biomajanduse strateegia avaseminar on ettevalmistav tegevus biomajanduse strateegia koostamiseks (sh eelnõu ettepaneku esitamiseks Vabariigi Valitsusele).


Sündmuse kutse ja päevakava.


Seminari ettekanded


Seminari korraldab Põllumajandusministeerium koostöös Eesti Arengufondiga. Täpsem info Põllumajandusministeeriumi kodulehelt ning energiatalgud.ee veebilehelt.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad