Energiatalgud.ee: 20.11.2014 V Energia aastakonverents „Eesti energiapoliitika täidetud ja täitmata lubadused“

Allikas: Energiatalgud

20.11.2014 toimub V Energia aastakonverents "Eesti energiapoliitika täidetud ja täitmata lubadused"


Juubelikonverentsil räägitakse, kuidas kujundada järgmise 5 aasta energiavaldkonna tegevusi - põhifookuseks on Eesti energiaturu poliitika täidetud ja täitmata lubadustel ning edasistel valikutel.


Et tuua välja tegelik olukord ja lihtsustada tulevikku puudutavaid energiakulutusi või lisatootmist puudutavaid otsuste vastuvõtmist, on konverentsile esinema kutsunud turul aktiivselt tegutsevad ettevõtjad, mõjuisikud, visionärid ja eksperdid.


Konverentsil räägitakse:
- Eesti energiamajanduse arengukavast aastani 2030;
- Eesti gaasituru arengust ja saatusest lähitulevikus;
- Kui avatud elektriturg meil tegelikult on?
- Tehnorajatiste talumistasud;
- Energiasektori tiigrihüpe;
- Taastuvenergia vastuolud;
- Eksperthinnang energiapoliitilistele lubadustele.


V Energia aastakonverentsi videotutvustus.


V Energia aastakonverents „Eesti energiapoliitika täidetud ja täitmata lubadused


Energiamajandus peab suunda muutma Peep Siitam, Äripäev 18.11.2014

Süsteemselt toimides saame Eesti majandust energiamajanduse abil kasvatada umbes miljardi euro võrra aastas võrreldes senise käitumismalliga, kirjutab Eesti Arengufondi energia- ja rohemajanduse suuna juht Peep Siitam.

Seni oleme energiamajanduses käitunud kasulikele suundumustele lausa vastupidiselt, eelkõige transpordisektoris ja kohalike kütuste tootmises.

Uutmoodi lähenedes tuleb transpordi- ja kütusemajanduses raha riigist väljatassimine asendada säästlikuma tarbimiskäitumise ja kütuste tootmisega Eestis. Elamumajanduse puhul on vaja mõista, et suurim kasusaaja energiasäästutegevuste toetamisest on maksumaksja ning suurim kasu väljendub tervisekulutuste vähenemises ja töövõime paranemises. Soojusmajanduse ümberkorraldumine on turumahu vähenemise tõttu objektiivne paratamatus. Elektrimajanduses tuleb silmas pidada, et lisaks varustuskindluse tagamisele on tegu ka majandust mõjutava ning looduskeskkonda oluliselt kasutava tegevusega.

Eesti haldusjuhtimise nõrkuse tõttu kukuvad head algatused pahatihti maha, sest ettevõtjad ei suuda kogu väärtusahelat ise kokku panna ning riigi puhul pole konkreetset osapoolt, kes asjaga tegeleks.

Energiamajanduse Eesti majandust toetav tulevik on võimalik vaid avaliku ja erasektori tihedas koostöös. Seejuures on soovitud tulemuste saavutamise eelduseks toimiva ja olulisi osapooli siduva konsortsiumilepingu sõlmimine ning sellele vajalike mandaatide andmine.

Peep Siitam esineb ka 20. novembril peetaval V Energia aastakonverentsil.


Täpsem info ning konverenti kava on leitav konverentsi korraldaja, Äripäeva, kodulehelt.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad