Energiatalgud.ee: 21.11.2014 ENMAK 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik arutelu

Allikas: Energiatalgud

24. oktoobrist kuni 21. novembrini toimus uue Eesti energiamajanduse arengukava eelnõu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande tutvustamine.


KSH aruande avalik arutelu toimub 21.11.2014 kell 14:00 Tallinna Ülikooli Astra maja auditooriumis Maximus


KSH aruandele laekunud ettepanekuid, arvamusi ning seisukohti saab lugeda siit


Päevakava

1. ENMAK 2030 eelnõu ülevaade, Madis Laaniste (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ja laekunud ettepanekud, Irje Möldre (Eesti Arengufond)
3. ENMAK 2030 heitkoguste prognoos ja õhukvaliteedi hajuvusarvutused, Marek Maasikmets ja Tanel Laasma (Eesti Keskkonnauuringute Keskus)
4. ENMAK 2030 ülipeened osakesed PM2,5 ja nende tervisemõju, Hans Orru (Tartu Ülikool)
5. Valdkondade stsenaariumide keskkonnamõjude modelleerimine, Janika Laht (AF-Consulting AS)
6. ENMAK 2030 teekaartide järjestamine, Jaanus Uiga ja Irje Möldre (Eesti Arengufond)
7. Arutelu
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad