Energiatalgud.ee: Algab uue energiamajanduse arengukava eelnõu tutvustamine

Allikas: Energiatalgud

Tänasest, 24. oktoobrist algab uue Eesti energiamajanduse arengukava eelnõu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande tutvustamine.


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötamas Eesti energiasektori pikaajalist plaani - „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“. Eri sektorite paremaks sidumiseks koondatakse energiamajanduse planeerimine terviklikult nüüd ühte arengukavasse, mis käsitleb tegevusi elektri-, soojus- ja kütusemajanduse, transpordisektori energiakasutuse ja elamumajanduse valdkondades ning nendega seonduvaid teadus- ja arendustegevusi. Lisaks hõlmab uus arengukava võrreldes varasemaga ka pikemat perioodi - see vaatab ette kuni aastani 2030, perspektiiviga aastani 2050.


Arengukava kirjeldab Eesti energiapoliitika võimalikke arengusuundi, lähtudes eesmärgist, et tarbijatele on tagatud mõistliku hinna ja kättesaadavusega energiavarustus, mis oleks vähese keskkonnamõjuga ja pikaajaliselt kõige konkurentsivõimelisem. Seejuures on pakutud lahenduste puhul arvestatud energeetika valdkonna rahvusvahelisi kohustusi ja Euroopa Liidu pikaajalisi energia- ning kliimapoliitika eesmärke.


Tulenevalt Eesti geopoliitilisest asukohast jääb energiajulgeoleku kindlustamine meile prioriteediks ka tulevikus. Eestis leiduvad kodumaised taastuvad ning taastumatud ressursid võimaldavad meie vähest energiasõltuvust säilitada, kuid senisest enam tuleb tähelepanu pöörata sünergia ja kõrgema efektiivsuse leidmisele erinevate energeetika valdkondade vahel – elektri, vedelkütuste ja soojuse tootmise ning tarbimise vahel.


Arengukava adresseerib erinevaid energia tootmise, tarbimise ja kasutamise lahendusi ning nende võimekust tagada Eesti energiatarbijatele olenemata maailmas toimuvatest muutustest soodsaim hind, sealhulgas arvestades mõju keskkonnale ja varustuskindlusele.


Energiamajanduse arengukava ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande leiab veebilehelt mkm.ee/ENMAK2030 ning arengukava koostamise veebilehelt energiatalgud.ee/ENMAK. Arengukava välja töötamiseks vajalikud alusuuringud ning analüüsid viidi läbi Eesti Arengufondi eestvedamisel. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 24. oktoober - 20. november. Aruande avalik arutelu toimub 21. novembril algusega kl 14.00 Tallinna Ülikooli Astra majas.


Lisainfo:
Madis Laaniste
MKM, energeetika osakond
6256497
madis.laaniste@mkm.ee


Irje Möldre
Eesti Arengufond
6161100
irje.moldre@arengufond.ee

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad