Energiatalgud.ee: Avalik konsultatsioon: strateegia "Euroopa 2020"

Allikas: Energiatalgud


Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni strateegia Euroopa 2020 üle. Huvilistel on võimalik Euroopa 2020 strateegiale anda sisendeid muuhulgas järgmistes valdkondades:

a) kliima, energia ja ressursitõhusus;
b) majandus- ja rahandusküsimused;
c) konkurentsivõime;
d) teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon.


Konsultatsiooni näeb: http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_et.htm


Pärast avaliku konsultatsiooni lõppu analüüsib ja töötleb komisjon laekunud vastuseid. Tuginedes avalikule konsultatsioonile, teeb komisjon 2015. aasta alguses ettepanekud strateegia edasise arendamise kohta.


Eesti täidab oma kohustusi Euroopa 2020 strateegia eesmärkide saavutamisel läbi Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" rakendamise.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad