Energiatalgud.ee: ENMAK-i valdkondlike stsenaariumite esmane esitlemine MKM-i Energeetikanõukogule

Allikas: Energiatalgud

ENMAK-i valdkondlike stsenaariumite esialgsete kirjelduste esitlemine

25.10.2013 toimus uue Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Energeetikanõukogu esimene kohtumine, kus esitleti muuhulgas ka Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava tarbeks koostatud valdkondlike arengustsenaariumite esialgsed kirjeldusi ning arvutustulemusi.

Kohtumisel esitatud ettekanded:

a) MKM-i Energeetikanõukogu, ENMAK ning valdkondlikud stsenaaariumid (kõik ettekanded ühes dokumendis);
b) Jüssi, M., Transpordi energiasäästupotentsiaal-uuringu peamised tulemused, Säästva Eesti Instituut;
c) Vali, L. Soojusmajanduse stsenaariumid;
d) Oja, A.; Kask, Ü. Vedelate ja gaasiliste biokütuste stsenaariumid;
e) Hoonefondi stsenaariumid;
f) Elektritootmise stsenaariumid.


Kohtumisel esitatud ettekanded on leitavad ka 'vastavaid stsenaariume kirjeldavatest artiklitest.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad