Energiatalgud.ee: ENMAK 2030+ kütuste seminar

Allikas: Energiatalgud


20.02.2014 toimus "ENMAK 2030+ kütuste seminar", mille eesmärgiks on tutvustada uusi andmeid biometaani, bioetanooli, turba, maakasutuse ja põlevkivi kasutamise kavandamisel ENMAK 2030+ ettevalmistamise raames.


Täpsem info ja ajakava on leitav siit.


Seminarist osavõtnute nimekiri.


Seminari ettekanded:

Kuupäev Ettekande nimi ja esitaja Ettekande esitamise koht
20.02.2014 Oja, A. Biometaan kohaliku taastuva transpordikütusena tõstab majanduse konkurentsivõimet ENMAK 2030+ kütuste seminar
20.02.2014 Strandberg, M. Ökoloogilisemast turbakasutuse võimalusest Eestis ENMAK 2030+ kütuste seminar
20.02.2014 Siirde, A. Põlevkivi kasutusstsenaariumid ENMAK 2030+ kütuste seminar
20.02.2014 Maidre, T.; Kask, Ü. Säästlikkuse kriteeriumi nõuetele vastava bioetanooli tootmise võimalustest Eestis ENMAK 2030+ kütuste seminar
20.02.2014 Vohu, V. Eesti kasutamata põllumajandusmaa. Ressurss, struktuur ja paiknemine ENMAK 2030+ kütuste seminar


Taustainfot ENMAK 2030+ kütustega seonduvate stsenaariumite kohta saab leida järgnevatest artiklitest:

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad