Energiatalgud.ee: Eesti kaugküttevõrgud ja suuremad katelseadmed

Allikas: Energiatalgud


Enegiatalgud.ee veebikeskkonda lisandus 2015. aasta märtsikuus 5 uut kaardirakendust.

Kaugküttepiirkondade paiknemine Eestis

Legend

Toodud joonisel on toodud kaugküttevõrkude asukohad markeritena, millel on kajastatud ka kaugküttesoojuse hind. Värvidega eraldatud on tehtud kaugküttesoojuse hinna alusel, mis on kirjeldatud järgmiselt:

 • roheline värv - kaugküttesoojuse hind 0...74,15 €/MWh;
 • kollane värv - kaugküttesoojuse hind 74,15...86,67 €/MWh;
 • punane värv - kaugküttesoojuse hind 86,67...109,0 €/MWh.
Joonis 1. Kaugküttevõrkude asukohad ja kaugküttesoojuse hind Eestis (värvidega tähistatus: roheline - kaugküttesoojuse hind 0...74,15 €/MWh; kollane - kaugküttesoojuse hind 74,15...86,67 €/MWh; punane - kaugküttesoojuse hind 86,67...109,0 €/MWh) [1], [2], [3]

>300 kW katelseadmed Eestis

Legend

Järgnevalt toodud joonisel on kõik Eestis >300 kW katelseadmed 2012. aasta seisuga. Joonisel on värvidega tähistatud kütused, mida katelseadmetes kasutatakse, mis on kirjeldatud järgmiselt:

 • punane värv - maagaasil katelseadmed;
 • roheline värv - puitkütustel katelseadmed;
 • sinine värv - muudel tahkekütustel katlamajad (v.a puit);
 • kollane värv - gaaskütustel katlamajad (v.a maagaas);
 • lilla värv - vedelkütustel katlamajad.
Joonis 2. >300 kW Eesti katelseadmed 2012. aasta seisuga (värvidega tähistatus: punane - maagaasil katelseadmed; roheline - puitkütustel katelseadmed; sinine - muu tahkekütus (v.a puit); kollane - gaaskütustel katlamajad (v.a maagaas); lilla - vedelkütustel katlamajad) [4],[5]

>300 kW puitkütustel katelseadmed Eestis

Legend

Järgnevalt on toodud Eestis >300 kW võimsusega puitkütustel katelseadmed, 2012. aasta seisuga. Katelseadmed on toodud markeritena, millede korral värvidega eraldatus on tehtud soojuse toodangu alusel. Eraldatus on kirjeldatud järgnevalt:

 • roheline värv - soojuse toodang 0...1194,5 MWh/a;
 • kollane värv - soojuse toodang 1194,5...3332,75 MWh/a;
 • punane värv - soojuse toodang 3332,75...433 870 MWh/a.
Joonis 3. >300 kW võimsusega puitkütustel katelseadmed (2012. aasta seisuga) (värvidega tähistatus: roheline - soojuse toodang 0...1194,5 MWh/a; kollane - soojuse toodang 1194,5...3332,75 MWh/a; punane - soojuse toodang 3332,75...433 870 MWh/a) [6], [5]

>300 kW turbal töötavad katelseadmed Eestis

Legend

Järgnevalt on toodud Eestis >300 kW võimsusega turvast kütusena kasutavad katelseadmed 2012. aasta seisuga. Katelseadmed on toodud markeritena, kus värvidega eraldatus on tehtud soojuse toodangu alusel. Eraldatus on kirjeldatud järgnevalt:

 • roheline värv - soojuse toodang 0...2694 MWh/a;
 • kollane värv - soojuse toodang 2694...7427 MWh/a;
 • punane värv - soojuse toodang 7427...86323 MWh/a.
Joonis 4. >300 kW võimsusega turvast kütusena kasutavad katelseadmed 2012. aasta seisuga (rohelise värviga tähistatud katlamajad soojuse toodanguga 0...2694 MWh/a, kollase värviga tähistatud 2694...7427 MWh/a ning punase värviga tähistatud 7427...86323 MWh/a [7],[5]

>300 kW maagaasi katelseadmed Eestis

Legend

Järgnevalt on toodud Eestis >300 kW võimsusega maagaasi kütusena kasutavad katelseadmed 2012. aasta seisuga. Katelseadmed on toodud markeritena, kus värvidega eraldatus on tehtud soojuse toodangu alusel. Eraldatus on kirjeldatud järgnevalt:

 • roheline värv - soojuse toodang 0...1175,5 MWh/a;
 • kollane värv - soojuse toodang 1175,5...3032,75 MWh/a;
 • punane värv - soojuse toodang 3032,75...534 418 MWh/a.
Joonis 5. >300 kW võimsusega maagaasil katelseadmed Eestis (2012. aasta seisuga) (värvidega tähistatus: roheline - soojuse toodang 0...1175,5 MWh/a; kollane - soojuse toodang 1175,5...3032,75 MWh/a; punane - soojuse toodang 3032,75...534 418 MWh/a) [8], [5]

>300 kW vedelkütustel katelseadmed Eestis

Legend

Järgnevalt on toodud Eestis >300 kW võimsusega fossiilsetel kütustel katelseadmed 2012. aasta seisuga (vedelkütused). Katelseadmed on toodud markeritena, kus värvidega eraldatus on tehtud soojuse toodangu alusel. Eraldatus on kirjeldatud järgnevalt:

 • roheline värv - soojuse toodang 0...523 MWh/a;
 • kollane värv - soojuse toodang 523...1620 MWh/a;
 • punane värv - soojuse toodang 1620...319 482 MWh/a.
Joonis 6. Alates 300 kW võimsusega fossiilsetel kütustel katelseadmed 2012. aasta seisuga (vedelkütused) (rohelise värviga tähistatud katlamajad soojuse toodanguga 0...523 MWh/a, kollase värviga tähistatud 523...1620 MWh/a ning punase värviga tähistatud 1620...319,482 MWh/a [9], [5]

Viited

 1. Artikkel. Kaugküte
 2. Vali, Lembit. Kaugkütte energiasääst, Tallinn 2013.
 3. Vali, Lembit. Kaugkütte energiasääst. Lisa 2, Tallinn 2013.
 4. Artikkel. Soojusvarustus
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Erametsakeskus. Eesti katlamajade andmetabel. 31.03.2015
 6. Artikkel. Metsa energeetiline ressurss
 7. Artikkel. Turba energeetiline ressurss
 8. Artikkel. Imporditavad gaaskütused
 9. Artikkel. Imporditavad vedelkütused
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad