Energiatalgud.ee: Kontaktvõrgustike kaasamine - esimesed kirjad

Allikas: Energiatalgud

Kontaktvõrgustike kaasamine - esimene etapp

10.10.2013 saadeti esimesed kirjad mitmesugustele liitudele, assotsiatsioonidele jms, täiendamaks valminud artiklitega (Energiaressursid, Kütused) seotud kontakt- ning teavitusnimekirju. Kirjad saadeti järgmistele asutustele:

 • Eesti Biogaasi Assotsiatsioon;
 • Eesti Biokütuste Ühing;
 • Eesti Energia Taastuvenergia ja väikekoostootmine;
 • Eesti Gaasiliit;
 • Eesti Geotermaalenergia Assotsiatsioon;
 • Eesti Jäätmekäitlejate Liit;
 • Eesti Keskkonnaühenduste Koda;
 • Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit;
 • Eesti Õliühing;
 • Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon;
 • Eesti Taastuvenergia Koda;
 • Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon;
 • Eestimaa Looduse Fond;
 • EMÜ taastuvenergia keskus;
 • Erametsakeskus;
 • Keskkonnnauuringute Keskus;
 • MTÜ Eesti Veskivaramu;
 • Põllumajandusuuringute keskus;
 • Säästva Eesti Instituut;
 • Taastuvenergia Klubi;
 • World Energy Council Eesti.

Kontaktvõrgustikku täiendatakse vastavalt saadud tagasisidele ning soovitustele. Teises etapis saadetakse kirjad ülikoolide ning ministeeriumite osakondadele ning ülejäänud asutustele, mille kohta saame tuvastada, et nende tegevus on seotud energiaressursside ja kütustega.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad