Energiatalgud.ee: Kontaktvõrgustike kaasamine - teine etapp

Allikas: Energiatalgud

Kontaktvõrgustike kaasamine - teine etapp

Jätkuna Kontaktvõrgustike kaasamise esimesele etapile, saadeti 15.10.2013 kirjad mitmesugustele organisatsioonidele ning asutustele, mis on seotud energiavaldkonnaga. Nimetatud tegevus toimus seoses valminud artiklite (Energiaressursid, Kütused) kontakt- ning teavitusnimekirjade täiendamisega. Kirjad saadeti järgmistele asutustele ning asutuste allüksustele:

 • 4E Tehnoinvest OÜ;
 • AS Maves;
 • Eesti Energia;
 • Eesti Energia Iru Elektrijaam;
 • Eesti Energia Õlitööstused AS;
 • Eesti Gaas AS;
 • Eesti Teaduste Akadeemia Energeetikanõukogu;
 • EG Võrguteenus AS;
 • Elering AS;
 • EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakond;
 • EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi metsaökoloogia osakond;
 • EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi metsatööstuse osakond;
 • EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi veemajanduse osakond;
 • EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi botaanika osakond;
 • EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi maastikkukorralduse ja loodushoiu osakond;
 • EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mullateaduste ja agrokeemia osakond;
 • EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut;
 • EMÜ taastuvenergia keskus;
 • EMÜ tehnikainstituudi energeetika osakond;
 • EMÜ tehnikainstituudi tootmistehnika osakond;
 • Energiasalv OÜ;
 • Keskkonnaagentuuri jäätmeosakond;
 • Keskkonnaagentuuri metsaosakond;
 • Keskkonnaagentuuri metsaseire osakond;
 • Keskkonnaagentuuri veeosakond;
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus;
 • Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakond;
 • Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakond;
 • Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakond;
 • Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakond;
 • Keskkonnaministeeriumi maapõue osakond;
 • Keskkonnaministeeriumi metsaosakond;
 • Keskkonnaministeeriumi veeosakond;
 • Keskkonnauuringute Keskus;
 • MKM energeetika osakond;
 • Nelja Energia AS;
 • OÜ Inseneribüroo Steiger;
 • Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond;
 • Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakond;
 • Põllumajandusministeeriumi põllumajandsturu korraldamise osakond;
 • Põllumajandusministeeriumi strateegiaosakond;
 • Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakond;
 • Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakond;
 • Põllumajandusuuringute keskus;
 • PRIA registrite osakond;
 • PRIA statistika ja analüüsi büroo;
 • Ragn-Sells AS;
 • RMK;
 • RMK puiduenergeetikatlitus;
 • Statistikaameti tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus;
 • Tallinna Energiaagentuur;
 • Tartu Regiooni Energiaagentuur;
 • TTÜ elektroenergeetika instituut;
 • TTÜ elektrotehnika instituut;
 • TTÜ geoloogia Instituut;
 • TTÜ keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond;
 • TTÜ meresüsteemide instituut;
 • TTÜ Soojustehnika instituudi soojusenergeetika õppetool;
 • TTÜ Soojustehnika instituudi soojusjõuseadmete õppetool;
 • TTÜ Soojustehnika instituut;
 • TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna goegraafia osakond;
 • TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi geoloogia osakond;
 • VKG Kaevandused OÜ;
 • VKG keskkonnaosakond;
 • VKG Oil AS.

Kontaktvõrgustikku täiendatakse vastavalt saadud tagasisidele ning soovitustele.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad