Energiatalgud.ee: Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 eelnõu ning KSH aruanne

Allikas: Energiatalgud

Keskkonnaministeerium teatab "Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030" eelnõu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.


Põlevkivi arengukavas määratakse põlevkivi kasutamise arengu eesmärgid ning kirjeldatakse nende saavutamiseks vajalikke meetmeid ja vahendeid. KSH eesmärk on põlevkivi arengukava koostamisel ja kehtestamisel keskkonnatingimustega arvestamine, tagades seeläbi keskkonnakaitse kõrge taseme ning edendades säästvat arengut.


Põlevkivi arengukava elluviimisega ei kaasne eeldatavasti olulist keskkonnamõju, mis võib olla piiriülene.


Põlevkivi arengukava eelnõu ning KSH aruandega saab tutvuda ajavahemikul 27.10.–19.11.2014'. KSH aruande avalik arutelu toimub 19.11.2014 algusega kell 15 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis.

Lisainfo ja tagasiside
http://www.envir.ee/et/polevkivi-kasutamise-riikliku-arengukava-2016-2030-koostamine

Madis Metsur - madis@maves.ee
Indreks Tamm - indrek@maves.ee
Janne Tamm - janne.tamm@envir.ee

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad