Energiatalgud.ee: Seminar "Eesti keskkonnakasutuse välismõjude hindamine rahasse"

Allikas: Energiatalgud


18. ja 19. mail 2015 oodatakse kaasa mõtlema ja arutlema Keskkonnaministeeriumis toimuvale keskkonna kasutamisega seotud väliskulude teemalisele seminarile.


Väliskulude hindamine ehk põlevkivitööstuse ja teiste olulise mõjuga tegevuste välismõjude rahalise väärtuse väljaselgitamine saab olema üheks olulisimaks ülesandeks lähiaastate jooksul. Keskkonnakasutuse ühiskonnale tekitatava kulu kompenseerimiseks või selle vähendamiseks tuleb vajaduse korral täpsustada nii keskkonnatasusid kui ka muuta teisi õigusakte.

Välismõju on see mõju, mis avaldub mingi (sotsiaalse või majandusliku) tegevuse läbi teistele osapooltele ja mis ei avaldu näiteks tootmistegevuse korral selle toote hinnas. Negatiivne välismõju, mida ei kompenseerita, on väliskulu. Negatiivsed välismõjud on näiteks saastamisest tulenevad tervisemõjud, lähikondse maa turuväärtuse langus müra tõttu, maa kasutuskõlbmatuks muutumine senise otstarbega võrreldes jt.

Väliskulude hindamise laiem eesmärk on riigile keskkonnakasutuse suunamiseks ja keskkonna kaitseks olulise sisendinfo andmine, et paremini hinnata (keskkonna)regulatsioonide mõju ja võtta arvesse ka reguleeritavate tegevuste majanduslikku ja sotsiaalset tähtsust. Majandus-, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika arvestamiseks pikaajaliste strateegiate koostamisel tuleb muuta omavahel võrreldavaks nendele valdkondadele avalduvad mõjud, näiteks rahaliselt, kuid ka olulisuse ja ulatuse kaudu.


Seminari eesmärgiks on ühtlustada arusaami väliskulude teooriast, arvutamise eesmärgist, metoodikatest ning valdkondadest, kus neid on hinnatud.


Seminari esimesel päeval keskendutakse ülevaatele väliskulude hindamisega seotud olulistest teemadest ning keskses rollis on OECD välisekspert Nils-Axel Braathen. Seminari võtab kokku diskussioon sellest, mis saab, kui kulud on hinnatud – missugust kasu toob kulude teadmine ja kuivõrd saaks seda teadmist kasutada.


Seminari teisel päeval tutvustavad Eesti eksperdid kõigepealt senist Eesti kogemust väliskulude hindamises ning seejärel arutatakse valdkondlikes töörühmades (välisõhk; vesi; maakasutus ja ökosüsteemid), kuidas selle valdkonna olulisi mõjusid rahasse saaks hinnata, mis on selleks vajalik ja missugune võiks olla tegevuskava. Samuti antakse ülevaade teiste riikide praktikatest keskkonnakasutuse maksustamise osas.


Seminari kava on kättesaadav SIIT. Juhitakse tähelepanu, et mõned esitlused on inglise keeles, sünkroontõlget ei pakuta. Lõunad on omal kulul, hommikul ning pauside ajal on avatud kohvilaud.


Seminarile oodatakse nii ettevõtete, keskkonnaorganisatsioonide, teadusasutuste kui ka ministeeriumite esindajaid, et kujundada ühtne vaade hilisemaks väliskulude hindamise projekti esmaaruteluks.


Registreerimiseks palutakse anda osalemisest teada hiljemalt 13. maiks aadressil aire.rihe@envir.ee või telefonil 6262 983. Juhul kui puudub võimalus osaleda mõlemal arutluspäeval, siis palutakse lisada, mis päevaks soovitakse registreeruda.


Lisainfo korral pöörduda:

Aire Rihe

Nõunik

Keskkonnaministeerium

+372 6262 983

aire.rihe@envir.ee

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad