Energiatalgud.ee: Uuenenud otsingusüsteem

Allikas: Energiatalgud

Uuendasime energiatalgud.ee veebikeskkonna otsingusüsteemi, et info leidmine energiavaldkonna uuringute, analüüside ning ettekannete kohta oleks senisest lihtsam.


Energiatalgud.ee veebikeskkonda on kogutud nüüdseks 600 erinevat energiavaldkonna dokumenti ning andmeid ja teadmust rohkem kui 50-lt erinevalt veebilehelt (mkm.ee, envir.ee, agri.ee, riigikantselei.ee kredex.ee, ekvy.ee, ttu.ee, ut.ee, emu.ee, epha.ee, rkas.ee jpm).

Uuringuid saab kategoriseeritult leida ka valdkondade alamlehtedelt:

Energiatarbimine;
Energiaressursid;
Kütused;
Soojusmajandus;
Elektrimajandus;
Varustuskindlus;
Energiaressursside regulatiivne keskkond;
Energiatehnoloogiad;
ENMAK 2030. Stsenaariumid.
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad