Energiatalgud:Viitamine

Allikas: Energiatalgud

Viitamine on teadustekstii üks norme. Viitamise nõue kehtib ka Energiatalgute puhul, kus tuleb üldiselt viitega kinnitada informatsiooni, mis ei ole üldtuntud või iseenesestmõistetav.

Energiatalgute viitamise reeglid

Energiatalgutel tuleb viidata

 • Originaalsetele uurimistulemustele. Näiteks tuleb viidata kitsalt erialases teadusajakirjas või muus piiratud tiraažiga teadusväljaandes avaldatud teadustekstist pärinevale informatsioonile. Viidet vajaks näiteks väide, et "suitsetajad surevad nooremas eas kui mittesuitsetajad" või "naistel on rohkem seedehäireid kui meestel".
 • Arvamustele. Näiteks "Artis Pabriksi arvates võib Vene kapitali liigne sissevool kujutada ohtu riigi julgeolekule"[1].
 • Artis Pabriks: "Vene raha sissevool ohustab julgeolekut" Postimees, 24. juuli 2007.
 • Sellise tulemuse saab nii: <ref>Artis Pabriks: [http://www.postimees.ee/240707/esileht/valisuudised/273807.php "Vene raha sissevool ohustab julgeolekut"] Postimees, 24. juuli 2007.</ref>

  Viitamise tehnika

  Viidete loomiseks saab kasutada järgmist viisi:

  1. Pane <ref> ... </ref> artiklis sinna kohta, kuhu soovid viidet tekitada. Viite tekst (allikas) kirjuta kolme punkti asemele (näiteks: Oskar Luts. Kevade, Tartu: Noor-Eesti Kirjastus, 1943.).
  2. Kui esimeses alapunktis kirjeldatu on tehtud, siis tuleb lisada artikli tekstiosa lõppu alapealkiri "Viited" (või "Kasutatud kirjandus") ja sinna alla

  (varem <references/>). Viide tekitatakse sellesse kohta automaatselt.

  Korduvad viited

  Korduvate viidete korral ehk juhul, kui ühele allikale viidatakse ühes artiklis mitu korda, saab kasutada järgmist viitamisviisi:

  1. Esimene viide: <ref name="Luts"> ... </ref>, kus kolme punkti asemele saab kirjutada allika info. "Luts" on suvaline märksõna, mis tähistab just seda viidet. Mõistlik on kasutada näiteks autori nime vms.
  2. Sama allikat uuesti kasutades <ref name="Luts" />.

  Viited tekitatakse artikli lõppu kohale, kus on {{viited}} (või <references/>) .

  Viite elemendid

  Viites peaksid olema järgmised elemendid:

  Erilaadse materjali ((dokumentaal)filmid, arhiivimaterjalid vms) puhul on tihti vajalik esitada pisut muusugust informatsiooni.

  Viitamise stiil

  Viite täpne vormistus on kokkuleppe küsimus, tähtis on, et eelpoolmainitud informatsioon (elemendid) oleks olemas. Erinevad erialad ja valdkonnad kasutavad erinevat viite vormistust, mida võiks ka nende valdkondade artiklites järgida.

  Tuleks jälgida, et kõik viited ühes artiklis oleks ühes stiilis.

  Viga artiklis

  Kui artikli lõpus on tekst "Viitamistõrge: <ref>-märgendid on olemas, aga <references/>-märgend puudub.", siis tähendab see seda, et puudub alajaotus "Viited". Selle alajaotuse saab luua, lisades artikli lõpuossa, kuid kategooriatest ettepoole sellised kaks rida:

  == Viited ==
  {{viited}}
  
  Pärit leheküljelt "https://energiatalgud.ee/index.php?title=Energiatalgud:Viitamine&oldid=8219"
  Personaalsed tööriistad
  Energiatalgud Energiaühistud
  Nimeruumid

  Variandid
  vaatamisi
  Toimingud
  Tööriistad