Piltide loend

Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.

Piltide loend
Üksusi lehekülje kohta:
Nimeotsing:
Kasutajanimi:
Kaasa arvatud piltide vanad versioonid

laskuvKuupäev Nimi Pisipilt Suurus Kasutaja Kirjeldus Versioonid
2. detsember 2016, kell 10:01 ENMAK 2030. Eelnõu lisa. Elamumajandus 10.10.2016.pdf (fail) 310 KB Jaanus.uiga Originaalviide: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d66b8bff-1b8d-48ff-8c4b-f7a8188f29d2 1
2. detsember 2016, kell 09:59 ENMAK 2030. Eelnõu seletuskiri 10.10.2016.pdf (fail) 755 KB Jaanus.uiga Originaalviide: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d66b8bff-1b8d-48ff-8c4b-f7a8188f29d2 1
2. detsember 2016, kell 09:58 ENMAK 2030. Eelnõu 10.10.2016.pdf (fail) 1,66 MB Jaanus.uiga Originaalviide https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d66b8bff-1b8d-48ff-8c4b-f7a8188f29d2 1
28. september 2016, kell 12:46 160928 ENMAK2030 esitamine Vabariigi Valitsusele.zip (fail) 6,86 MB Madis.laaniste Vabariigi Valitsusele esitatud ENMAK 2030 eelnõu 1
16. märts 2016, kell 16:57 Säästva Eesti Instituut. Keskkonnajuhtimise edendamise kava aastateks 2012-2020. 2011.pdf (fail) 556 KB Margus.altement Säästva Eesti Instituut. SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. Keskkonnajuhtimise edendamise kava aastateks 2012-2020. Keskkonnaministeeriumi lepinguline töö. Aruanne. Tallinn 2011. Kättesaadav: http://www.envir.ee/sites/default/files... 1
15. märts 2016, kell 18:34 Vali, L., Vohu, V., Möldre, I. Jätkusuutlik ja efektiivne majandus. Eesti 2050.pdf (fail) 1,09 MB Margus.altement Vali, L., Vohu, V., Möldre, I. Jätkusuutlik ja efektiivne majandus. Eesti 2050. Ettekanne. Tallinn 2016. 1
15. märts 2016, kell 18:33 Vali, L., Möldre, I. Eesti jätkusuutlik ja efektiivne majandamine.pdf (fail) 1,41 MB Margus.altement Vali, L., Möldre, I. Eesti jätkusuutlik ja efektiivne majandamine. Ettevõtluskeskkonna ja -kasvualade, energia- ja ressursimahukate sektorite rohekasvu. Seireskeem. Aruanne. Tallinn 2016. 1
15. märts 2016, kell 12:54 Haridus- ja Teadusministeerium. TAI strateegia 2014-2020 'Teadmistepõhine Eesti'. 2013-2014.pdf (fail) 1,41 MB Margus.altement Haridus- ja Teadusministeerium. Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 "Teadmistepõhine Eesti". Aruanne 2013-2014. Kättesaadav: https://www.hm.ee/sites/default/files/59705_teadmistepohine_eesti_est.pdf (15.03.2016). 1
15. märts 2016, kell 12:54 Sotsiaalministeerium. Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020. 2008(2012).pdf (fail) 1015 KB Margus.altement Sotsiaalministeerium. Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020. Arengukava. Tallinn 2008 (täiendatud 2012). Kättesaadav: http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/2012_rta_pohitekst_ok_5.pdf (15.03.2016). 1
15. märts 2016, kell 12:54 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020. 2013.pdf (fail) 1,38 MB Margus.altement Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020. Aruanne. Tallinn 2013. Kättesaadav: http://kasvustrateegia.mkm.ee/pdf/Eesti%20ettevotluse%20kasvustrateegia%202014-2020.pdf (15.03.2016). 1
15. märts 2016, kell 12:54 Vabariigi Valitsus. Konkurentsivõime kava 'Eesti 2020'. 2014.pdf (fail) 607 KB Margus.altement Vabariigi Valitsus. Riigikantselei. Konkurentsivõime kava "Eesti 2020". Aruanne. Tallinn 2014. Kättesaadav: https://riigikantselei.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/eesti2020_08.05.2014_kodulehele.pdf (15.03.2016). 1
15. märts 2016, kell 12:52 Siseministeerium. Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020. 2014.pdf (fail) 1,77 MB Margus.altement Siseministeerium. Regionaalministri valitsemisala. Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020. Aruanne. Tallinn 2014. Kättesaadav: https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf (15.0... 1
15. märts 2016, kell 12:52 Keskkonnaministeerium. Säästev Eesti 21. 2005.pdf (fail) 243 KB Margus.altement Keskkonnaministeerium. Eesti säästva arengu riiklik strateegia. Säästev Eesti 21. Aruanne. Tallinn 2005. Kättesaadav: http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/se21_est_web.pdf (15.03.2016). 1
15. märts 2016, kell 12:52 Siseministeerium. Üleriigiline planeering Eesti 2030+. 2012.pdf (fail) 7,54 MB Margus.altement Siseministeerium. Regionaalministri valitsemisala. Üleriigiline planeering Eesti 2030+. Aruanne. Tallinn 2012. Kättesaadav: https://eesti2030.files.wordpress.com/2015/12/a4_5mmbleed_eesti-2030_sisu_111212.pdf (15.03.2016). 1
14. märts 2016, kell 18:14 Rohemajanduse seire Joonis3.JPG (fail) 51 KB Margus.altement   1
14. märts 2016, kell 18:14 Rohemajanduse seire Joonis2.JPG (fail) 50 KB Margus.altement   1
14. märts 2016, kell 18:13 Rohemajanduse seire Joonis1.JPG (fail) 40 KB Margus.altement   1
29. veebruar 2016, kell 15:51 Uudis 29022015.jpg (fail) 16,18 MB Margus.altement   1
23. veebruar 2016, kell 14:33 Artikkel EY 7.JPG (fail) 78 KB Margus.altement   1
23. veebruar 2016, kell 10:42 Eesti Arengufond. Energiaühistute potentsiaali ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüs. 2015.pdf (fail) 2,58 MB Margus.altement Eesti Arengufond. Energiaühistute potentsiaali ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüs. Aruanne. Tallinn 2015. Kättesaadav: http://energiayhistud.ee/wp-content/uploads/2015/12/EAF_EY-potentsiaali-ja-sotsmaj-moju-analyys.pdf (23.02.2015). 1
22. veebruar 2016, kell 17:50 Artikkel EY 6.JPG (fail) 83 KB Margus.altement   1
22. veebruar 2016, kell 17:16 Artikkel EY 5.JPG (fail) 155 KB Margus.altement   1
19. veebruar 2016, kell 13:51 Artikkel EY 4.JPG (fail) 66 KB Margus.altement   1
19. veebruar 2016, kell 13:22 Artikkel EY 3.JPG (fail) 73 KB Margus.altement   1
19. veebruar 2016, kell 12:49 Artikkel EY 2.JPG (fail) 56 KB Margus.altement   1
18. veebruar 2016, kell 12:21 KT partnerid.JPG (fail) 42 KB Margus.altement   1
15. veebruar 2016, kell 17:31 Pendelränne.JPG (fail) 67 KB Margus.altement   1
15. veebruar 2016, kell 14:51 CNG ja vedelkütuste sõidukite arv tanklate kohta.JPG (fail) 77 KB Margus.altement   1
15. veebruar 2016, kell 14:50 CNG sõidukid tankla kohta.JPG (fail) 68 KB Margus.altement   1
15. veebruar 2016, kell 12:44 Biom. ressursside paiknemine.JPG (fail) 81 KB Margus.altement   1
11. veebruar 2016, kell 14:01 Energiayhistu logo.JPG (fail) 12 KB Margus.altement   1
21. detsember 2015, kell 19:05 Elamumajandus 2010-2014 joonis4.JPG (fail) 86 KB Margus.altement   1
21. detsember 2015, kell 19:05 Elamumajandus 2010-2014 joonis3.JPG (fail) 85 KB Margus.altement   1
10. detsember 2015, kell 09:41 Lõpuseminar. Paldiski endisel tuumaobjektil asuvate reaktorisektsioonide lammutamise ja radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise eeluuringud. 2015.pdf (fail) 171 KB Margus.altement   1
29. november 2015, kell 18:05 SA KredEx. Korterelamute välispiirete lisasoojustamise sõlmejoonised ja tüüpkorterite ventilatsioonilahendused. 2015.pdf (fail) 8,92 MB Margus.altement SA KredEx. Tallinna Tehnikaülikool. EstKonsult OÜ. Kalamees, T., Thalfeldt, M., Meos, H., Laas, M., Zelenski, M, Kurnitski, J., Diligentov, E., Bõkova, L. Korterelamute välispiirete lisasoojustamise sõlmejoonised ja tüüpkorterite ventilatsioonil... 1
28. november 2015, kell 13:25 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Energiaauditite regulaarse läbiviimise kohustus suurettevõtetele ning lihtsustatud energiaauditi plaan ja koolituse kutse. 2015.pdf (fail) 778 KB Margus.altement Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Energiaauditite regulaarse läbiviimise kohustus suurettevõtetele ning lihtsustatud energiaauditi plaan ja koolituse kutse. 2015. Kättesaadav: https://www.mkm.ee/sites/default/files/151029_suurettevotja_ener... 1
28. november 2015, kell 13:01 Tallinna Tehnikaülikool. Sisekliima mõju tööviljakusele ja õpitulemustele. 2015.pdf (fail) 1,44 MB Margus.altement Tallinna Tehnikaülikool. Sisekliima mõju tööviljakusele ja õpitulemustele. Uuring 2015. Kättesaadav: http://rkas.ee/files/Sisekliima_ja_t%C3%B6%C3%B6viljakus_2015.pdf (28.11.2015). 1
28. november 2015, kell 13:01 Riigi Kinnisvara AS. Riigi Kinnisvara energiajuhtimise aastaaruanne 2014. 2015.pdf (fail) 2,16 MB Margus.altement Riigi Kinnisvara AS. Riigi Kinnisvara energiajuhtimise aastaaruanne 2014. Uuring 2015. Kättesaadav: http://rkas.ee/files/Riigi_Kinnisvara_energiajuhtimise_aastaaruanne_2014.pdf (28.11.2015). 1
28. november 2015, kell 13:00 Tallinna Tehnikaülikool. Virtuaalsetel töökohtadel töötavate ametnike e-juhtimine. 2015.pdf (fail) 1,35 MB Margus.altement Tallinna Tehnikaülikool. Tööstuspsühholoogia Instituut. Virtuaalsetel töökohtadel töötavate ametnike e-juhtimine. Uuring 2015. Kättesaadav: http://rkas.ee/files/Virtuaalsetel%20t%C3%B6%C3%B6kohtadel%20t%C3%B6%C3%B6tavate%20ametnike%20e-juhtimi... 1
28. november 2015, kell 13:00 FIDIC. Konsultandi valik - FIDICu juhend konsultandi valimiseks. 2013.pdf (fail) 867 KB Margus.altement FIDIC - International Federation of Consulting Engineers. Konsultandi valik - FIDICu juhend konsultandi valimiseks. Teine väljalase. Juhendmaterjal 2013. Kättesaadav: http://rkas.ee/files/Konsultandi_valik_FIDIC_02%2009.pdf (28.11.2015). 1
28. november 2015, kell 13:00 Eesti Standardikeskus. COBIM mudelprojekteerimise üldjuhendid. 2012.pdf (fail) 14,6 MB Margus.altement Eesti Standardikeskus. COBIM mudelprojekteerimise üldjuhendid. Juhendmaterjal 2012. Kättesaadav: http://rkas.ee/parim-praktika/cobim-2012 (28.11.2015). 1
28. november 2015, kell 12:59 Riigi Kinnisvara AS. Mudelprojekteerimise juhend + lisad. 2013.pdf (fail) 1,26 MB Margus.altement Riigi Kinnisvara AS. Mudelprojekteerimise juhend + lisad. Aruanne 2013. Kättesaadav: http://rkas.ee/parim-praktika/bim (28.11.2015). 1
28. november 2015, kell 12:59 Riigi Kinnisvara AS. Radooniohu vähendamise lahendused olemasolevatele ja uutele hoonetele. 2015.pdf (fail) 30,77 MB Margus.altement Riigi Kinnisvara AS. Radooniohu vähendamise lahendused olemasolevatele ja uutele hoonetele. Guidance for radon-protective measures for new and existing buildings. Aruanne 2015. Kättesaadav: http://www.envir.ee/sites/default/files/radooniohutu_hoone_e... 1
28. november 2015, kell 12:59 Riigi Kinnisvara AS. ISKE nõuete rakendamine riigi ja kohaliku omavalitsuse uusehitistele. 2015.pdf (fail) 252 KB Margus.altement Riigi Kinnisvara AS. ISKE nõuete rakendamine riigi ja kohaliku omavalitsuse uusehitistele. Aruanne 2015. Kättesaadav: http://rkas.ee/files/ISKE%20n%C3%B5uete%20rakendamine%20riigi%20ja%20kohaliku%20omavalitsuse%20uusehitistele.pdf (28.11.2015). 1
28. november 2015, kell 12:58 Riigi Kinnisvara AS. Tehnohoolduse tehniline kirjeldus (juuli 2014). 2014.pdf (fail) 314 KB Margus.altement Riigi Kinnisvara AS. Tehnohoolduse tehniline kirjeldus (juuli 2014). Aruanne. Kättesaadav: http://rkas.ee/files/Tehnohoolduse_tehniline_kirjeldus_yldosa.pdf (28.11.2015). 1
28. november 2015, kell 12:58 Riigi Kinnisvara AS. Tehnohoolduse tehniline kirjeldus (aprill 2015). 2015.pdf (fail) 833 KB Margus.altement Riigi Kinnisvara AS. Tehnohoolduse tehniline kirjeldus (aprill 2015). Aruanne. Kättesaadav: http://rkas.ee/files/Tehnohoolduse_%C3%BCldine_kirjeldus.pdf (28.11.2015). 1
28. november 2015, kell 12:57 Riigi Kinnisvara AS. Heakorratööde üldine kirjeldus (juuli 2014). 2014.pdf (fail) 425 KB Margus.altement Riigi Kinnisvara AS. Heakorratööde üldine kirjeldus (juuli 2014). Juhendmaterjal. Kättesaadav: http://rkas.ee/files/Heakorrat%C3%B6%C3%B6de%20%C3%BCldine%20kirjeldus.pdf (28.11.2015). 1
28. november 2015, kell 12:56 Riigi Kinnisvara AS. Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele. 2013.pdf (fail) 9,56 MB Margus.altement Riigi Kinnisvara AS. Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele 2013. Aruanne. Kättesaadav: http://rkas.ee/parim-praktika/tehnilised-nouded-koolide-ja-buroohoonetele (28.11.2015). 1
28. november 2015, kell 12:55 Riigi Kinnisvara AS. Heakorratööde üldine kirjeldus (aprill 2015). 2015.pdf (fail) 477 KB Margus.altement Riigi Kinnisvara AS. Heakorratööde üldine kirjeldus (aprill 2015). Juhendmaterjal. Kättesaadav: http://rkas.ee/files/Heakorrat%C3%B6%C3%B6de_%C3%BCldine_kirjeldus_aprill_2015.pdf (28.11.2015). 1
26. november 2015, kell 10:16 Paikesepaiste 2014.png (fail) 37 KB Margus.altement Statistikaamet. Päikesepaiste kestus Eestis 2014. Kättesaadav: http://www.stat.ee/public/kaardid/teemakaardid/Paikesepaiste_2014.png (26.11.2015). 1

Esimene lehekülg
Esimene lehekülg
Eelmine lehekülg
Eelmine lehekülg
Viimane lehekülg
Viimane lehekülg
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad