Piltide loend

Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.

Piltide loend
Üksusi lehekülje kohta:
Nimeotsing:
Kasutajanimi:
Kaasa arvatud piltide vanad versioonid

laskuvKuupäev Nimi Pisipilt Suurus Kasutaja Kirjeldus Versioonid
2. detsember 2016, kell 09:01 ENMAK 2030. Eelnõu lisa. Elamumajandus 10.10.2016.pdf (fail) 310 KB Jaanus.uiga Originaalviide: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d66b8bff-1b8d-48ff-8c4b-f7a8188f29d2 1
2. detsember 2016, kell 08:59 ENMAK 2030. Eelnõu seletuskiri 10.10.2016.pdf (fail) 755 KB Jaanus.uiga Originaalviide: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d66b8bff-1b8d-48ff-8c4b-f7a8188f29d2 1
2. detsember 2016, kell 08:58 ENMAK 2030. Eelnõu 10.10.2016.pdf (fail) 1,66 MB Jaanus.uiga Originaalviide https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d66b8bff-1b8d-48ff-8c4b-f7a8188f29d2 1
25. november 2015, kell 14:39 Energiamajandus.png (fail) 13 KB Jaanus.uiga   1
16. november 2015, kell 09:24 EAF. Eesti energiamajandus 2015.pdf (fail) 9,77 MB Jaanus.uiga Uiga, J., Möldre, I., Sipelgas, K., Vohu, V., Vali, L., Siitam, P. Eesti energiamajandus 2015. Eesti Arengufond, Tallinn 2015. Aruanne on koostatud Eesti energiamajanduses tehtavate juhtimisotsuste paremaks ettevalmistamiseks. Aruandes esitatud infor... 1
14. september 2015, kell 09:31 ENMAK 2030. Teekaartide mudel.xlsx (fail) 1,6 MB Jaanus.uiga   9
19. juuli 2015, kell 23:24 MapSection772376.png (fail) 839 KB Jaanus.uiga Test 1
19. juuli 2015, kell 23:15 MapSection772374.png (fail) 1 MB Jaanus.uiga Test 1
30. juuni 2015, kell 13:32 EAF. Eesti biomajanduse analüüs.pdf (fail) 2,48 MB Jaanus.uiga   4
28. juuni 2015, kell 21:22 Keskkonnaministeerium. Greenhouse Gas Emissions in Estonia 1990-2012.pdf (fail) 4,99 MB Jaanus.uiga   2
15. juuni 2015, kell 14:25 Vohu, V. Eesti biometaani ressursside kasutuselevõtu analüüs.pdf (fail) 2,58 MB Jaanus.uiga Vohu, V. Eesti biometaani ressursside kasutuselevõtu analüüs. Tallinn 2015. 1
16. aprill 2015, kell 15:35 EÜ kalkulaator.xlsx (fail) 3,43 MB Jaanus.uiga   6
30. märts 2015, kell 14:34 Rohemärgise standard 2015.pdf (fail) 1,02 MB Jaanus.uiga Riigi Kinnisvara AS, Eesti Arengufond, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Tehnikaülikool. Rohemärgise standard 2015. 2015 1
30. märts 2015, kell 14:32 Rohemärgis 2015 klassifikatsioon.pdf (fail) 406 KB Jaanus.uiga Riigi Kinnisvara AS, Eesti Arengufond, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Tehnikaülikool. Rohemärgis 2015 klassifikatsioon. 2015 1
30. märts 2015, kell 11:03 Meeliste, S. Biometaani potentsiaali rakendamine 150327.pdf (fail) 79 KB Jaanus.uiga Meeliste, S. Biometaani potentsiaali rakendamine. Ettekanne seminaril "Biometaani tootmise väärtusahela analüüs" 27.03.2015 1
30. märts 2015, kell 09:31 Vohu, V. Biometaani tootmine ja kasutamine. Väärtusahel ja rakendusettepanekud. 27.03.2015.pdf (fail) 8,89 MB Jaanus.uiga Vohu, V. Biometaani tootmine ja kasutamine. Väärtusahel ja rakendusettepanekud. Ettekanne seminaril "Biometaani tootmise väärtusahela analüüs" 27.03.2015. 1
25. märts 2015, kell 16:05 Vohu, V. Biometaani tootmine ja kasutamine transpordikütusena - väärtusahel ja rakendusettepanekud.pdf (fail) 887 KB Jaanus.uiga Vohu, V. Biometaani tootmine ja kasutamine transpordikütusena - väärtusahel ja rakendusettepanekud. 2015 1
20. veebruar 2015, kell 15:21 ENMAK 2030 SK Lisa 2 Eelnõule laekunud ettepanekutega arvestamine.pdf (fail) 541 KB Jaanus.uiga ENMAK 2030. Eelnõu seletuskiri. Lisa 2. Eelnõule laekunud ettepanekutega arvestamine 1
20. veebruar 2015, kell 14:39 ENMAK 2030. Eelnõu 18.12.2014.pdf (fail) 1,87 MB Jaanus.uiga   2
20. veebruar 2015, kell 14:39 ENMAK 2030. Eelnõu 23.10.2014.pdf (fail) 1,87 MB Jaanus.uiga   3
20. veebruar 2015, kell 14:39 ENMAK 2030. Eelnõu seletuskiri.18.12.2014.pdf (fail) 1,18 MB Jaanus.uiga   2
20. veebruar 2015, kell 14:38 ENMAK 2030. Eelnõu seletuskiri.13.02.2015.pdf (fail) 1,18 MB Jaanus.uiga Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030. Eelnõu seletuskiri 13.02.2015 1
20. veebruar 2015, kell 14:36 ENMAK 2030. Eelnõu 13.02.2015.pdf (fail) 1,87 MB Jaanus.uiga Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030. Eelnõu 13.02.2015 1
18. veebruar 2015, kell 17:07 150218 ENMAK2030 esitamine Vabariigi Valitsusele.ddoc (fail) 5,83 MB Jaanus.uiga   1
4. veebruar 2015, kell 10:39 Noot, A. Biomajanduse mõiste, valdkonnad ja ulatus 150204.pdf (fail) 826 KB Jaanus.uiga Noot, A. Biomajanduse mõiste, valdkonnad ja ulatus. Ettekanne biomajanduse strateegia avaseminaril 04.02.2015 1
4. veebruar 2015, kell 10:31 Sunabacka, S. Sustainable growth from bioeconomy.pdf (fail) 1,05 MB Jaanus.uiga Sunabacka, S. Sustainable growth from bioeconomy. Ettekanne biomajanduse strateegia avaseminaril 02.04.2015 1
4. veebruar 2015, kell 10:29 Vohu, V. Biomajanduse arengukava - ressursid 150204.pdf (fail) 1,11 MB Jaanus.uiga Vohu, V. Biomajanduse strateegia - ressursid. Ettekanne biomajanduse avaseminaril 04.02.2015 1
4. veebruar 2015, kell 10:28 Lentso, A. Tarbimine - toit, sööt, puit 150204.pdf (fail) 1,42 MB Jaanus.uiga Lentso, A. Tarbimine: toit, sööt, puit. Ettekanne biomajanduse avaseminaril 04.02.2015 1
4. veebruar 2015, kell 10:27 Kuivjõgi, K. Biomajanduse strateegia. Inimkapital ja tehnoloogiad 150204.pdf (fail) 2,22 MB Jaanus.uiga Kuivjõgi, K. Biomajanduse strateegia. Inimkapital ja tehnoloogiad. Ettekanne biomajanduse avaseminaril 04.02.2015 1
4. veebruar 2015, kell 10:27 Kevvai, T. Biomajanduse strateegia avaseminar 150204.pdf (fail) 156 KB Jaanus.uiga Kevvai, T. Biomajanduse strateegia avaseminar. Ettekanne biomajanduse avaseminaril 04.02.2015 1
4. veebruar 2015, kell 10:25 Aben, M. Makromajanduslikud väljakutsed 150204.pdf (fail) 253 KB Jaanus.uiga Aben, M. Makromajanduslikud väljakutsed. Ettekanne biomajanduse avaseminaril 04.02.2015 1
2. veebruar 2015, kell 18:01 Selge, A., Remmik, A. Efektiivne silotoomisüksus- tehnilised ja majanduslikud parameetrid.pdf (fail) 196 KB Jaanus.uiga Selge, A., Remmik, A. Efektiivne silotoomisüksus- tehnilised ja majanduslikud_parameetrid. Tartu 2015 1
2. veebruar 2015, kell 10:12 150129 ENMAK 2030 kooskõlastus. Kaitseministeerium.pdf (fail) 23 KB Jaanus.uiga   1
2. veebruar 2015, kell 10:11 150129 ENMAK 2030 kooskõlastus. Haridus- ja Teadusministeerium.pdf (fail) 129 KB Jaanus.uiga   1
28. jaanuar 2015, kell 16:43 ENMAK 2030 valdkondade meetmete elluviimiseks vajalik indikatiivne TA tegevuste kaardistus.pdf (fail) 1,05 MB Jaanus.uiga   4
28. jaanuar 2015, kell 11:47 150127 ENMAK 2030 kooskõlastus. Keskkonnaministeerium.ddoc (fail) 299 KB Jaanus.uiga Originaalviide: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6a2e0ce3-9e07-4b7b-955e-3a3d88d219a9 1
26. jaanuar 2015, kell 13:40 150122 ENMAK 2030 kooskõlastus. Siseministeerium..ddoc (fail) 370 KB Jaanus.uiga Originaalviide: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6a2e0ce3-9e07-4b7b-955e-3a3d88d219a9#hNIeaQZ9 1
26. jaanuar 2015, kell 13:09 150126 Biomajanduse avaseminari kutse ja päevakava.pdf (fail) 183 KB Jaanus.uiga http://agri.ee/et/biomajanduse-strateegia-avaseminar-4-veebruar-2015 1
21. jaanuar 2015, kell 17:24 150121 ENMAK 2030 kooskõlastus. Sotsiaalministeerium.ddoc (fail) 149 KB Jaanus.uiga   1
21. jaanuar 2015, kell 15:38 ENMAK 2030. Kütuste hinnad.xlsx (fail) 21 KB Jaanus.uiga   7
19. jaanuar 2015, kell 09:42 150116 ENMAK 2030 kooskõlastus. Riigikantselei.ddoc (fail) 151 KB Jaanus.uiga http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6a2e0ce3-9e07-4b7b-955e-3a3d88d219a9#EbcbyuHE 1
15. jaanuar 2015, kell 11:25 150113 Eesti Erametsaliidu ettepanekud ENMAK 2030 eelnõu.ddoc (fail) 280 KB Jaanus.uiga   1
15. jaanuar 2015, kell 11:18 150114 Keskkonnaamet. ENMAK 2030 KSH aruande heakskiitmine.ddoc (fail) 306 KB Jaanus.uiga   1
15. jaanuar 2015, kell 09:36 150113 ENMAK 2030 kooskõlastus. Kultuuriministeerium.ddoc (fail) 104 KB Jaanus.uiga   1
15. jaanuar 2015, kell 09:35 150113 ENMAK 2030 kooskõlastus. EMOL.ddoc (fail) 96 KB Jaanus.uiga https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6a2e0ce3-9e07-4b7b-955e-3a3d88d219a9 1
15. jaanuar 2015, kell 09:34 150112 ENMAK 2030 kooskõlastus Põllumajandusministeerium.ddoc (fail) 165 KB Jaanus.uiga https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6a2e0ce3-9e07-4b7b-955e-3a3d88d219a9 2
14. jaanuar 2015, kell 11:15 ENMAK 2030. Põlevkivi ja uttegaasi stsenaarium tulemused.xlsx (fail) 122 KB Jaanus.uiga   3
19. detsember 2014, kell 12:11 Lisa 3. Asutuste ja isikute ettepanekud, vastuväited ja küsimused ning ülevaade nende arvestamisest või arvestamata jätmise põhjendustes.pdf (fail) 641 KB Jaanus.uiga   4
19. detsember 2014, kell 12:09 ENMAK 2030 KSH aruanne.pdf (fail) 2,13 MB Jaanus.uiga   4
17. detsember 2014, kell 12:11 Orru, H. ENMAK 2030. Õhusaaste tervisemõju.pdf (fail) 3,74 MB Jaanus.uiga   6

Esimene lehekülg
Esimene lehekülg
Viimane lehekülg
Viimane lehekülg
Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad