Mõiste:Ülemine kütteväärtus

Allikas: Energiatalgud

Tarbimisaine ülemine kütteväärtus(TÜK) on soojushulk, mis vabaneb ühe ühiku kütuse täielikul põlemisel hapnikus ja kui põlemisel tekkinud veeaur kondenseerub veeks. TÜK sisaldab veeauru kondenseerumissoojust.

Allikas:
SA Erametsakeskus. Puitkütus. (22.07.2013).

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad