Mõiste:Biodiislikütus

Allikas: Energiatalgud

Arengukava käsitluses

Taimsetest või loomsetest õlidest toodetud diislikütuse kvaliteediga metüülester.

Allikas: Arengukava. Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013


Direktiivi käsitluses

Taimsetest või loomsetest õlidest toodetud, diislikütuse omadustega metüülester, mis on ette nähtud kasutamiseks biokütusena.

Allikas: EL taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ


Määruse käsitluses

Taimsetest või loomsetest õlidest toodetud diislikütuse omadustega metüülester.

Allikas: Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded ning biokütuste säästlikkuse kriteeriumid ja nende tõendamise kord

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad