Mõiste:Bioenergia kogutarbimine

Allikas: Energiatalgud


Bioenergia kogutarbimine kirjeldab bioelektri ning biosoojuse (kasutatavate küttekehade keskmisi aasta kasutegureid arvesse võttes) tarbimist ning transpordi biokütuste tarbimist kokku.


Allikas: Eesti Konjuktuuriinstituut. Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad