Mõiste:Bioetanool

Allikas: Energiatalgud

Arengukava käsitluses

Biomassist ja / või jäätmete orgaanilisest osast toodetud etanool.

Allikas: Arengukava. Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013


Määruse käsitluses

Biomassist või jäätmete bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist toodetud etanool, mida kasutatakse biokütusena.

Allikas: Vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded ning biokütuste säästlikkuse kriteeriumid ja nende tõendamise kord


Direktiivi käsitluses

Biomassist toodetud etanool.

Allikas: EL taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad