Mõiste:Biolagunevad olmejäätmed

Allikas: Energiatalgud


Biolagunevate olmejäätmete (BLO) näol on tegu segaolmeprügi biolaguneva fraktsiooniga, lisaks sellele liigiti kogutavad biolagunevad jäätmed, samuti olmes tekkivate suurjäätmete (nt mööbel) biolagunev osa. Olmejäätmed sisaldavad 60-70% biolagunevaid jäätmeid (massi %).


Allikas: Eesti Konjuktuuriinstituut. Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad