Mõiste:Biometanool

Allikas: Energiatalgud

Määruse ja direktiivi käsitluses

Biomassist toodetud metanool, mida kasutatakse biokütusena.

Allikas: vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded...

Biomassist toodetud metanool, mis on ette nähtud kasutamiseks biokütusena.

Allikas: EL taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ


Arengukava käsitluses

Biomassist toodetud metanool.

Allikas: biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad