Mõiste:Biovesinik

Allikas: Energiatalgud

Direktiivi käsitluses

Biomassist ja/või jäätmete bioloogiliselt lagunevast fraktsioonist toodetud vesinik, mis on mõeldud kasutamiseks biokütusena.

Allikas: EL biokütuste direktiiv 2003/30/EÜ

Arengukava käsitluses

Biomassist ja/või jäätmete orgaanilisest osast toodetud vesinik.

Allikas: biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013

Säästva arengu sõnaseletuste käsitluses

ehk bioloogiline vesinik - (mikro)organismide abil toodetud vesinik. Tavapärased vesiniku tootmise viisid (nt elektrokeemilised, fotokeemilised, termokeemilised) nõuavad palju energiat ega ole sageli keskkonnahoidlikud. Alternatiivse võimaluse pakub b-u tootmine mikroorganismide abil: vesinikku toodetakse taastuvatest loodusvaradest, näiteks orgaanilistest jäätmetest (mudast) ja päikeseenergiast. Bioloogilised süsteemid pakuvad vesiniku genereerimiseks mitu võimalust: biofotolüüsi, kaudset biofotolüüsi, fotofermentatsiooni ja pimefermentatsiooni.

Allikas: ekspertmääratlus

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad