Mõiste:Energiasääst

Allikas: Energiatalgud
(Ümber suunatud leheküljelt Mõiste:Energiasäästlikkus)

Arengukava käsitluses

Energiasäästlikkuskütuste tootmise, transpordi ja kasutamise, samuti elektri ja soojuse genereerimise ja nende muundamise, ülekande ja jaotamise ning tarbija juures kasutamise võimalikult ressursisäästlik ja keskkonnateadlik tarbimine.

Allikas: Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013


Direktiivi käsitluses

Säästetud energia hulk, mis määratakse mõõtes ja/või hinnates tarbimist enne ja pärast energiatõhususe parandamise meetme rakendamist, tagades samas energiatarbimist mõjutavate välistingimuste normaliseerimise.

Allikas: EL energiatõhususe direktiiv 2012/27/EL


Määruse käsitluses

Energiasäästlikkus – energiaressursside võimalikult säästlik ja keskkonnateadlik tarbimine lõpptarbija juures.

Allikas: Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord


Säästva arengu sõnaseletuste käsitluses

ehk säästev energiakasutus – inimtegevuse eesmärkide saavutamine (sh tootmine) võimalikult väikesemahulise energiamuunduse arvel (igas sellises muunduses energia küll säilib, ent selle kvaliteet halveneb entroopia kasvu tõttu). E-u annavad soojuse ja elektri koostootmine, heitsoojuse kasutamine, tehniliste seadmete energeetilise kasuteguri suurendamine, ehitiste soojusisolatsiooni parandamine, säästev transport, tarbimisharjumuste muutmine jms.

Allikas: ekspertmääratlus

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad