Mõiste:Energiatõhusus

Allikas: Energiatalgud

Arengukava käsitluses

Energia ja muude ressursside tarbimise ökonoomsuse näitaja seadme sihtotstarbelise kasutamise korral.

Allikas: ENMAK aastani 2020


Direktiivi käsitluses

Töö, teenuse, kauba või energiaväljundi ja energiasisendi vaheline suhe. Energiatõhususe paranemine on energiatõhususe suurenemine tehnoloogiliste, käitumuslike ja/või majanduslike muutuste tulemusel.

Allikas: EL energiatõhususe direktiiv 2012/27/EL


Säästva arengu sõnaseletuste käsitluses

Energiakasutuse tõhusus, kasuliku ja kulutatud energia suhe. Tõhus energiakasutus hõlmab nii tehnoloogiat kui muid meetmeid, mis vähendavad elektri- ja/või kütusekulu sama otstarbega töö tegemiseks, nt tööstusettevõtete, kontorite, kodude ja sõidukite energiaga varustamiseks.

Allikas: ekspertmääratlus

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad