Mõiste:Gaasilise soojuskandjaga utmisprotsess

Allikas: Energiatalgud


Gaasilise soojuskandjaga ehk (GSK) utmisprotsess on utmisprotsess, kus soojuskandjaks on põlevkivi utmisel tekkiva generaatorgaasi tagasisuunatava osa põletamisel saadav kuum utte- ja suitsugaasi segu;Allikas: Konist, A. Aruanne. Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring. Tallinn 2014

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad