Mõiste:Gaasistamine

Allikas: Energiatalgud

Gasification - termiline protsess, mille käigus aine muundatakse kõrgel temperatuuril gaasiliseks energiakandjaks (gaaskütuseks). Puidu gaasistamisel tekkivat küttegaasi nimetatakse puugaasiks.

Allikas:
Kask, Ü., Vares, V. Termokeemiline muundamine. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed 2013. (12.01.2014)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad