Mõiste:Häilraie

Allikas: Energiatalgud


Raie, kus uuendamisele kuuluv mets raiutakse häiludena 20 kuni 40 aasta jooksul korduvate raiejärkudega. Esimese raiejärguga võib raiuda kuni viis 30 m läbimõõduga häilu hektari kohta. Sisseraiutavate häilude algne pindala ei tohi olla suurem kui 25% puistu pindalast.


Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (05.05.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad