Mõiste:Küpsusdiameeter

Allikas: EnergiatalgudLageraiet võib teha männikus, kuusikus või kaasikus, mis on saavutanud metsa majandamise eeskirjaga kehtestatud keskmise rinnasdiameetri. Raie küpsusdiameetri järgi on lubatud juhul kui puistus ei ole eelneva 5 aasta jooksul tehtud harvendusraiet.


Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (05.05.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad