Mõiste:Kaugkütte ja -jahutuse infrastruktuur

Allikas: Energiatalgud


Torustike, seadmete, abiseadmete ja nendega seotud ehitiste kohtkindlalt ehitatud talitluslik kogum või selle osa, mis on vajalik soojuse või jahutuse jaotamiseks, kusjuures infrastruktuuriks ei loeta käesoleva seaduse tähenduses tarbijapaigaldisi.


Allikas: Eelnõude infosüsteem. Energiamajanduse korraldamise seadus. Eelnõu. 2015

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad