Mõiste:Keskkonnamõju

Allikas: Energiatalgud

Keskkonnamõju "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses" on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale

Allikas:
Riigi Teataja. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, (28.05.2014).

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad