Mõiste:Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Allikas: Energiatalgud


Keskkonnamõju strateegiline hindamine "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" tähenduses on:

1) keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajaduse tuvastamine ja vajaduse olemasolul selle algatamine strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise korral;
2) keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse tuvastamise korral "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 33 lõikes 6 nimetatud asutuselt ja isikult seisukoha küsimine, algatamise või algatamata jätmise otsuse ja selle põhjenduste avalikustamine;
3) keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamine ja selle sisu kohta seisukoha küsimine käesoleva seaduse § 36 lõikes 3 nimetatud asutuselt ja isikult;
4) keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamine, mõjude prognoosimine ja hindamine, alternatiivsete võimaluste selgitamine, kirjeldamine, hindamine ja võrdlemine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamine;
5) strateegilise planeerimisdokumendi eelnõu avalikustamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikustamine;
6) keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle avalikustamise tulemuste arvessevõtmine strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel;
7) strateegilise planeerimisdokumendi kehtestamise otsuse avalikustamine.


Allikas:
Riigi Teataja. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, (28.05.2014).

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad