Mõiste:Lageraie

Allikas: Energiatalgud


Raie, kus langilt raiutakse ühe aasta jooksul raie algusest arvates kõik puud, välja arvatud järelkasv, seemnepuud ja säilikpuud või nende säilinud püstiseisvad osad tüvepuidu kogu­mahuga vähemalt 5 tm/ha. Lageraie on lubatud mis tahes vanuse või rinnasdiameetriga männikus, kuusikus, kaasikus, sanglepikus, haavikus ja kõvalehtpuu puistus, kui selle täius on 40% või vähem. Metsakaitseekspertiisi alusel võib lageraiet teha hukkunud, halva tervisliku seisundi, halbade pärilike omaduste või metsaomanikust sõltumata põhjusel madala täiuse ja väikese rinnaspindalaga puistutes. Ekspertiisi tellimise ja tegemise korra sätestab metsa majandamise eeskiri.


Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (05.05.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad