Mõiste:Lageraiet lubav vanus

Allikas: Energiatalgud


Kirjeldab metsa majandamise eeskirjaga enamuspuuliikide ja boniteetide kaupa kehtestatud minimaalset vanust, mille korral tohib puistus teha lageraiet.


Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (05.05.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad