Mõiste:Maavara kadu

Allikas: Energiatalgud

Arvel olnud ja kasutamiskõlbmatuks muutunud maavara. Osa maavarast muutub kaevandamise ja ka mittemäendusliku majandustegevuse tõttu kasutamiskõlbmatuks. Kadu võib olla tingitud ka sellest, et maavara on arvele võetud valesti, liiaga või nõuetele mittevastavalt. Üldkadu on maavara, mis jääb kaeveõõnte tugitervikutesse, mäeeraldise piiridele jäetud tõkketervikutesse, kaeveväljal olevate teede ja muude rajatistee hoidetervikutesse jne. Kaevandamiskadu jaotub kaoks maapõues, raimatud kaevise kaoks ja rikastamiskaoks. Kui põlevkivi kaevandatakse 12 mln t, siis tegelikult väheneb aktiivvaru umbes 16 mln t võrra.

Allikas: PÕKK 2008-2015

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad