Mõiste:Mehhaanilis-bioloogiline töötlemine

Allikas: Energiatalgud

Mehaanilis-bioloogiline töötlemine (Mechanical Biological Treatment (MBT)) - tehnoloogiate kombinatsioon, kus separeeritakse välja nn kuiv fraktsioon (metall, klaas) ja bioloogiliste protsessidega käideldakse biolagunevaid jäätmeid. Saab toota jäätmekütust (RDF paber, plast ja muu põlev materjal). Bioloogiliselt töödeldud jäätmed saab ladestada prügilasse, siis kui töötluse jääk vastab nõuetele.

Allikas:
Keskkonnaministeerium. Riigi jäätmekava 2014-2020 eelnõu. Lisa 1 Mõisted. (06.08.2013).

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad