Mõiste:Metaankütused

Allikas: Energiatalgud

Kõrge loomuliku oktaanarvuga (kuni 130) gaasiline mootorikütus (surumaagaas, surubiometaan, veeldatud maagaas ja veeldatud biometaan), mis ei ole agressiivne ega mürgine ning millel on kõrge süttimistemperatuur (6000 °C). Metaankütuse täielikul põlemisel tekib süsihappegaas ja vesi.

Allikas: Regionaalne biogaasistrateegia ja selle rakenduskava väljatöötamine


Maagaas ja biometaan (CH4 96-99%).

Allikas: Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad