Mõiste:Normaalkuupmeeter

Allikas: Energiatalgud

Seaduse käsitluses

Saasteallikast väljuva gaasi mahu mõõtühik normaal- ehk standardtingimuste juures, milleks on temperatuur 273,15 kelvinit ja rõhk 101,3 kilopaskalit.

Allikas: välisõhu kaitse seadus


Arengukava/uuringu käsitluses

Nm3, väliskirjanduses kasutatakse ka m3 STP (standard temperature and pressure); gaasi mahu mõõtühik normaal- ehk standardtingimuste juures, milleks on temperatuur 273,15 kelvinit ja rõhk 101,3 kilopaskalit (ehk temperatuuril 0 °C ja absoluutsel gaasi rõhul 1,01325 baari). Gaasi kogus, mis täidab mahu 1 m3 gaasi temperatuuril 0 ºC ja absoluutsel gaasi rõhul 1,01325 baari.

Allikas: Regionaalne biogaasistrateegia ja selle rakenduskava väljatöötamine

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad