Mõiste:Põhivara kulum

Allikas: Energiatalgud


Aruandeperioodil tootmises kasutatud põhivara väärtuse vähenemine füüsilise vananemise, moraalse kulumise või õnnetusjuhtumi tõttu. Erinevalt raamatupidamisarvestusest, kus kulumi arvestamisel on aluseks soetusmaksumus, kasutatakse rahvamajanduse arvepidamises põhivara kulumi arvestamiseks PIM-meetodit (Perpetual Inventory Method), s.t lähtutakse asendusmaksumusest ja põhivara kasutuseast. Kulum jaotatakse kogu kasutuseale ühtlaselt.


Allikas: Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. 02.06.2015

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad