Mõiste:Peapuuliik

Allikas: Energiatalgud


Kasvukohatingimusi, puistu koosseisu ja seisundit arvestades kõige enam sobiv esimese rinde puuliik. Selguseta aladel ja noorendikes määratakse peapuuliigiks kasvukohale sobivaim puuliik, eeldusel, et tema võimalik osakaal puistu keskikka jõudmisel on vähemalt 50% esimese rinde tagavarast. Juhul kui latiealises puistus enamuspuuliik ei ole antud kasvukohas peapuuliigiks sobiv, määratakse peapuuliigiks selleks sobivam puuliik, mille tagavara on vähemalt 40%. Keskealistes ja vanemates puistutes on peapuuliigiks enamus­puuliik.


Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (04.05.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad