Mõiste:Raidmed

Allikas: Energiatalgud

Raidmed on oksad, ladvad, langile jäänud tüvepuit, raietöödega rikutud järelkasv ja alusmets (Keskkonnaministri 27.12.2006 aasta määrus nr 88 "Metsa majandamise eeskiri").

Allikas:
Eesti Konjuktuuriinstituut. Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010. aastal, 2012.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad