Mõiste:Reovesi

Allikas: Energiatalgud


Reovesi on üle kahjustuspiiri rikutud ja puhastamist vajav vesi, heitvesi või saastunud sademevesi.


Allikas: Eesti Konjuktuuriinstituut. Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010. aastal. Tallinn 2011.

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad