Mõiste:Resident

Allikas: Energiatalgud


Institutsionaalne üksus, millel on riigis majanduslikke huvisid. Majanduslik huvi tähendab majanduslikku seotust riigi majandusterritooriumiga (nt seal asuvad tootmishooned ja maa). Resident võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Riigi residentideks peetakse ka institutsionaalseid üksusi, kui nad osalevad riigi majandusterritooriumil majandustegevuses aasta või pikema aja jooksul.


Allikas: Statistikaamet. Sõnastik. (03.03.2015)

Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. (02.06.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad