Mõiste:Rinne

Allikas: Energiatalgud


Rinne on ligikaudu ühesuguse kõrgusega puude kogum puistus

Rinnetena eristatakse:

1) esimene rinne - puistu põhirinne, millel on suurim kõrgus ja tagavara ning mille täius latiealistes ja vanemates puistutes on vähemalt 30%;
2) teine rinne - rinne, mille keskmine kõrgus on vahemikus 25-75% esimese rinde keskmisest kõrgusest, seejuures II rinde keskmine kõrgus on vähemalt 4 m ja täius vähemalt 10%;
3) järelkasvurinne - puud, millest võib loota tulevikupuude kasvu;
4) üksikpuude rinne - koosneb põhirindest suurematest puudest;
5) alusmetsa rinne - koosneb peamiselt põõsastest, kuid ka puudest, mis antud kasvutingimustes ei ole võimelised moodustama esimest rinnet.


Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (04.05.2015)

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad