Mõiste:Roheoskused

Allikas: Energiatalgud


Roheoskused ehk green skills kirjeldavad teadmiseid, oskuseid ja hoiakuid, mis seostuvad keskkonnamõju vähendavate tehnoloogiate, teenuste või materjalidega. Olulised on võime kohaneda tehnoloogiliste muutustega ja interdistsiplinaarne mõtlemine, mis arendab tööstuste ja organisatsioonide vahelist sidet, toetades süsteemi integratsiooni. Peamiselt on need oskused seotud järgmiste teemadega:


  • disain (ökodisain ja rohetööstus);
  • jäätmed (korraldus ja vähendamine);
  • energia (efektiivsus, taastuvenergia tehnoloogiad, CO2-kaubandus);
  • vesi (korraldus ja taaskasutus);
  • ehitus (energia- ja ehitusefektiivsus);
  • transport (liikuvuskorraldus, mõju vähendamine ja ökonoomsed sõidukid);
  • materjalid (väikse energiakuluga ja efektiivne disain);
  • finantsid (investeerimismudelid, heitekaubandus);
  • korraldus ja juhtimine (ressursiefektiivsus, tasuvusanalüüs);
  • poliitika ja planeerimine (mõjude hindamine ja planeerimine).


Allikas: Säästva Arengu Komisjon. Rohetöökohtade potentsiaal Eestis. 2012

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad