Mõiste:Rohetöökohad

Allikas: Energiatalgud


Rohetöökohad (green jobs) on töökohad, mis aitavad kaasa energia kokkuhoiule, tarbimise ja kasvuhoonegaaside heite piiramisele, keskkonna reostamise ja loodusvarade raiskamise vähendamisele, ökosüsteemide ja nende mitmekesisuse kaitsele, parandades samal ajal inimeste heaolu ja sotsiaalset võrdsust. Rohetöökohad aitavad kaasa uute rohetööstusharude arengule ning keskkonnateadlikkuse tõusule.


Allikas: Säästva Arengu Komisjon. Rohetöökohtade potentsiaal Eestis. 2012

Personaalsed tööriistad
Energiatalgud Energiaühistud
Nimeruumid

Variandid
vaatamisi
Toimingud
Tööriistad